BIG6 – Persoonlijkheid

Meet: persoonlijkheidseigenschappen
Leeftijdsbereik: jong-adolescenten tot en met ouderen
Afnameduur: circa 25 minuten
Toepasbaar in: werving & selectie, loopbaanbegeleiding, beroepskeuze

Doel van de test
De Big6 van TalentQuest is de sterkste en meest recente online persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment. Aan de hand van korte, gedragsmatig geformuleerde items wordt op eenvoudige en efficiënte wijze iemands persoonlijkheidsprofiel in termen van de Big6 bepaald. Met grote betrouwbaarheid worden de volgende persoonlijkheidseigenschappen vastgesteld: Integriteit, Extraversie, Emotionele Stabiliteit, Openheid, Vriendelijkheid en Conscientieusheid. De Big6 biedt daarnaast de mogelijkheid om met behulp van de zogenaamde facetscores iemands meest typerende eigenschappen vast te stellen. Hiervoor hoeven geen extra items te worden ingevuld. De Big6 is geschikt voor zelfbeoordeling én heeft diverse toepassingsmogelijkheden. De Big6 is specifiek ontwikkeld voor toepassingsmogelijkheden binnen het bedrijfsleven.

Toepassingsmogelijkheden
De Big6 is toepasbaar in het kader van:

  • Werving en selectie
  • Loopbaanbegeleiding
  • Beroepskeuze

Wat meet de Big6?
De Big6 is een instrument waarmee iemands persoonlijkheidsprofiel in termen van de Big6 factoren wordt bepaald. De volgende eigenschapdimensies worden onderscheiden:

  • Integriteit: beschrijft hoe eerlijk, oprecht en authentiek iemand is.
  • Extraversie: beschrijft hoe sociaal iemand is ingesteld.
  • Emotionele Stabiliteit: beschrijft hoe stressbestendig en gevoelig iemand is.
  • Openheid: beschrijft hoe inventief, nieuwsgierig en leergierig iemand is.
  • Vriendelijkheid: beschrijft hoe verdraagzaam en flexibel iemand in de omgang is.
  • Consciëntieusheid: beschrijft hoe verantwoordelijk, precies en zorgvuldig iemand met taken omgaat.

Naast de hoofdfactoren worden er 24 facetten van persoonlijkheid in kaart gebracht. Deze staan in het onderstaande schema.

Integriteit Extraversie Emotionaliteit Vriendelijkheid Consciëntieusheid Openheid
Oprecht Hartelijk Onbezorgd Behulpzaam Verantwoordelijk Variëteit
Rechtvaardig Dominant Stressbestendig Flexibiliteit Doorzetten Leergierig
Eerlijk Sociabiliteit Onafhankelijk Aanpassing Perfectionisme Inventiviteit
Bescheiden Energie Zelfverzekerd Geduld Zelfdiscipline Onconventionaliteit

Voor wie?
De Big6 is een instrument dat wordt ingezet ter zelfbeoordeling. Omdat sociale wenselijkheid daarmee niet uitgesloten kan worden is in deze vragenlijst een interne consistentie score verwerkt. Die score geeft aan in hoeverre de deelnemers consistent is in zijn antwoordgedrag. De Big6 is geschikt voor jong-adolescenten tot en met ouderen, met een opleidingsniveau op VMBO-niveau of hoger.

Afname en scoring
De Big6 bestaat uit 168 korte, gedragsmatig geformuleerde vragen. Het invullen van de test duurt circa 25 minuten. Het invullen gaat geautomatiseerd en direct na het invullen is het rapport in te zien. Er is tevens een verkorte versie beschikbaar die in 15 minuten, op basis van 95 items, de zes belangrijkste eigenschappen in kaart brengt.

Normgegevens
De Big6 is wetenschappelijk grondig onderbouwd en gevalideerd. Momenteel zijn diverse normgroepen beschikbaar (medewerkers, studenten, mannen en vrouwen).