Quick6 – Persoonlijkheid

Meet: persoonlijkheidseigenschappen
Leeftijdsbereik: jong-adolescenten  (vanaf 11 jaar) tot en met ouderen
Afnameduur: 3 minuten
Toepasbaar in: werving  &  selectie, loopbaanbegeleiding,  beroepskeuze, persoonlijke effectiviteit

Doel van de test
De Quick6 van TalentQuest is een sterk verkorte versie van de meest krachtige en recente online persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment de TalentQuest Big6. Aan de hand van 18 korte typeringen wordt op eenvoudige en efficiënte wijze een persoonlijkheidsprofiel in termen van de Big6 bepaald. Met een voldoende betrouwbaarheid worden scores op de eigenschapdimensies Integriteit, Extraversie, Emotionele Stabiliteit, Openheid, Vriendelijkheid en Conscientieusheid bepaald. De Quick6 is geschikt voor zelfbeoordeling en heeft diverse toepassingsmogelijkheden, maar is vooral bedoeld om snel een beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid.

Toepassingsmogelijkheden
De Quick6 is toepasbaar in het kader van:

  • Werving en selectie
  • Loopbaanbegeleiding
  • Beroepskeuze
  • Persoonlijke effectiviteit

Wat meet de Quick6?
De Quick6 is een instrument waarmee iemands persoonlijkheidsprofiel in termen van de 6 belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen bepaald wordt:

  • Integriteit: beschrijft hoe eerlijk, oprecht iemand is.
  • Extraversie: beschrijft hoe sociaal iemand is ingesteld.
  • Emotionele Stabiliteit: beschrijft hoe stressbestendig en gevoelig iemand is.
  • Openheid: beschrijft hoe inventief, nieuwsgierig en leergierig iemand is.
  • Vriendelijkheid: beschrijft hoe verdraagzaam en flexibel iemand in de omgang is.
  • Consciëntieusheid: beschrijft hoe verantwoordelijk, precies en zorgvuldig iemand met taken omgaat.

Voor wie?
De Quick6 is een instrument dat wordt ingezet ter zelfbeoordeling. De Quick6 is geschikt voor jong-adolescenten tot en met ouderen, met een opleidingsniveau op VMBO-niveau of hoger.

Afname en scoring
De Quick6 bestaat uit 18 korte, typeringen waarop de kandidaat aangeeft in hoeverre de typering van toepassing is. Het invullen van de test duurt niet langer van 3 minuten waarna direct het automatiseerde rapport is in te zien.

Normgegevens
De Quick6 is onderbouwd en gevalideerd. Momenteel zijn diverse normgroepen beschikbaar (medewerkers, studenten, mannen en vrouwen).