WWV9 – Werkwaarden

Meet: werkwaarden
Leeftijdsbereik: adolescenten (vanaf 16 jaar) tot en met ouderen
Afnameduur: 5 tot 10 minuten
Toepasbaar in: werving & selectie, loopbaanbegeleiding, employability

Doel van de test
De werkwaarden vragenlijst (WWV9) van TalentQuest is een instrument waarmee aan de hand van aantal stellingen op eenvoudige en efficiënte wijze de waarden die iemand belangrijk vindt in zijn werk in kaart wordt gebracht. Naast een overzicht van de mate van belangrijkheid van de negen werkwaarden worden de belangrijkste drijfveren in het kader van de loopbaan beschreven. De WWV9 is geschikt voor zelfbeoordeling én heeft diverse toepassings-mogelijkheden.

Toepassingsmogelijkheden
De WWV9 is toepasbaar in het kader van:

  • Werving & Selectie
  • Loopbaanbegeleiding
  • Employability

Wat meet de WWV9?
Met de TalentQuest WWV9 maakt de deelnemer een systematische inventarisatie van waarden die voor veel mensen belangrijk zijn in het werk, waaronder onafhankelijkheid, relatie tot leidinggevende, duurzaamheid, prestatiegerichtheid en creativiteit. In totaal worden er negen werkwaarden geïnventariseerd en in een overzichtelijke en aansprekende rapportage weergegeven. Met de informatie in het rapport vergroot de deelnemer zijn zelfkennis en kunnen er stappen gezet worden om latente en al aanwezige talenten weer optimaal te kunnen laten bloeien. Zo is er meer zicht ontstaan waarom een bepaalde functie of werkzaamheden (niet meer) passend zijn en in welk type werkomgeving de talenten van de deelnemer het best tot zijn recht komen.

Voor wie?
De WWV9 wordt ingezet om ter stimulering van de zelfreflectie op het huidige functioneren en in het kader van het maken van keuzen in de loopbaan. De deelnemer krijgt meer zicht op wat hij belangrijk vindt in het werk en loopbaan wat antwoord geeft op vragen als: “wat vind ik in deze fase van mijn carrière belangrijk”, “zit ik (nog) op de juiste plek”, “waarom voel ik me (on)gelukkig in mijn werk”, “in welke werkomgeving kom ik het best tot mijn recht”. De WWV9 is geschikt voor adolescenten vanaf 16 jaar tot en met ouderen, met een afgeronde voortgezette opleiding.

Afname en scoring
De WWV9 bestaat in twee vormen beschikbaar en duurt afhankelijk van de vorm 5 tot 10 minuten om in te vullen. Het invullen gaat geautomatiseerd en direct na het invullen is het rapport in te zien.

Normgegevens
De test is gevalideerd en momenteel zijn diverse normgroepen beschikbaar. Wij streven ernaar om voor de diverse loopbaanfasen (Schein, 2001) specifieke normgroepen op korte termijn beschikbaar te hebben.