Coaching

“Meer uit jezelf halen”

Op enig moment kan de behoefte ontstaan dat een medewerker zich op een bepaald gebied verder ontwikkelt. Deze vraag kan vanuit de werknemer zelf komen of vanuit de organisatie. Coaching is een zeer individuele en ook effectieve wijze om de kwaliteiten, talenten en competenties van een medewerker te versterken. In tegenstelling tot trainingen of opleidingen, die erg algemeen en/of groepsgewijs van aard zijn, wordt in een coachingssetting op een heel gerichte en persoonlijke wijze gewerkt.

Het investeren in de ontwikkeling van medewerkers door middel van coaching levert in meerdere opzichten winst op. Door middel van gesprekken met een coach kunnen de (latente) talenten van een individu worden vrijgemaakt, zodat deze tot betere prestaties kan komen en een grotere motivatie en meer werkplezier ervaart. Met behulp van (huiswerk)opdrachten, (rollen)spelen en oefeningen vindt de concrete vertaling plaats van datgene wat besproken wordt in de coachingssessies naar de dagelijkse praktijk. Na afloop van een coachingstraject voelt iemand zich doorgaans zelfbewuster, authentieker en meer autonoom en kan deze beter omgaan met de diverse uitdagingen in het werk.

Mogelijke coachingsdoelen
Omdat een coachingstraject zo persoonlijk is, is er altijd sprake van maatwerk. Voorbeelden van coachingsdoelen zijn:

 • Beter leren omgaan met (werk)druk
 • Vergroting van de communicatieve vaardigheden
 • Verbetering van de balans tussen werk en privé
 • Versterking van specifieke competenties
 • Het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
 • Effectiever worden in leidinggeven
 • Bevordering van de samenwerking binnen een team
 • Effectiever omgaan met feedback

Ons programma
Wij zijn van mening dat eigen medewerkers, managers of HR professionals, het best in staat zijn om coachingstrajecten te begeleiden. Of dat nou gaat om indivuele coachingstrajecten, teamcoaching of organisatiecoaching. Wij hebben echter ontdekt dat zij vaak zoekende zijn naar handvatten om de coachingsgesprekken invullen te geven. Ieder coachingstraject start ons inziens met een heldere diagnose van de coachingsbehoefte en preziese vraag. Daarnaast is een persoonlijk profiel van de medewerker nodig om in te kunnen spelen op zijn kwaliteiten, talenten en (eigen)aardigheden. Daarvoor hebben binnen dit programma verschillende instrumenten zoals:

 • Persoonlijkheidsvragenlijst: wij bezitten de meest recente en krachtigste persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment. Door middel van onze betrouwbare en gevalideerde Big6 vragenlijst wordt inzicht verkregen de, voor werksituaties, zes universele en belangrijke persoonlijkheidseigenschappen. Tevens worden 24 facetten van iemands persoonlijkheid gemeten waarmee u als coach specifieke informatie krijgt over iemand persoonlijk profiel en als coach op iemands persoon kan inspelen.
 • Competentievragenlijst: wij beschikken over een groot competentiewoordenboek op basis waarvuit een keuze kunt maken. Wij kunnen tevens uw competenties integreren in een opmaat competentievragenlijst waarmee de kandidaat zijn competentie zelf beoordeeld. Ook is de competentievragenlijst toepasbaar in de vorm van 360 graden feedback.
 • Persoonlijke effectiviteit vragenlijst: bij deze vragenlijst worden diverse houdingsaspecten en gedragingen gemeten en de verschillen daartussen. Vooral het verschil tussen wie iemand is (houding) en hoe de persoon zich gedraagt (gedrag) geeft een indactie over iemands effectiviteit  in de huidige werksituatie en biedt aanknopingspunten voor het coachingstraject.
 • Werkwaarden: hiermee krijgt u inzicht in de werkwaarden die u medewerker belangrijk vindt en kunt u (samen) vaststellen welke werkwaarden in de huidige functie terugkomen danwel gemist worden.

Ondersteuning
De rapportages zijn voor medewerker en HR adviseur of manager makkelijk leesbaar en goed zelfstandig te interpreteren, waardoor u geen externe coach nodig heeft. Bij verdieping biedt TQ haar diensten in de vorm van een workshop voor HR adviseurs en managers aan.