Vitaliteit

“Voel (jij) je krachtig en vitaal?!”

Mensen hebben de neiging om hun gezondheid, ondanks goede voornemens, niet de grootste prioriteit te geven. Stress en tijdsdruk spelen daarbij vaak een rol. Als een ongemak of vermoeidheid eenmaal optreedt is het lastig om het patroon te doorbreken.

Dankzij moderne technieken en wetenschappelijke inzichten zijn we nu beter in staat om de subtiele lichamelijke signalen te traceren die samenhangen met leefstijl en stress, en die wijzen op (komende) verstoringen. Veranderingen in de hartslag, de spierspanning, huidtemperatuur of transpiratie zijn daar voorbeelden van. Ook zijn we in staat om een groot aantal fitheidsignalen te meten, zoals conditie, kracht, lenigheid, vetverdeling, en die te vergelijken met de normen. Door al deze gegevens van één persoon naast elkaar te leggen krijg je een zeer goede indicatie van de zwakke en sterke plekken binnen de vitaliteit van die persoon.

Je lijf vertelt je hierdoor precies hoe de vlag erbij hangt en waar je eventueel aandacht aan moet besteden. En dit heeft echt niet altijd betrekking op de fysieke gezondheid, maar kan ook iets zeggen over de emotionele of mentale gezondheid.

Ons concept
Het vitaliteit-concept van TalentQuest gaat ervan uit dat bij de mens fysieke, emotionele en mentale factoren elkaar beïnvloeden. Het totaal bepaalt het prestatievermogen en daarmee de vitaliteit.

Ons programma
Ons programma bestaat standaard uit twee onderdelen, maar kan desgewenst uitgebreid worden met onze andere instrumenten:

  • Vragenlijsten: het invullen van een drietal vragenlijsten over werk, energiebalans en gezondheid.
  • Biometrische tests: een rustmeting gericht op variaties in de hartfrequentie, wat een goede indicatie is voor de huidige stress. Een meting gericht op variaties in de hartfrequentie bij beweging, de zogenaamde orthostatische reactie, wat een goede indicatie is voor de huidige vitaliteit.

Voor wie
De testen zijn geschikt voor mensen die al een tijd in het arbeidsproces zitten en (mogelijk) uitputtingsverschijnselen hebben, of opzien tegen het restant van hun carrière. Maar de testen geven ook veel inzicht aan degene die eigenlijk net met veel enthousiasme beginnen, maar willen weten of ze hun energie wel op de juiste wijze verdelen. Het gaat om de fysieke, emotionele als mentale aspecten: ‘ben ik goed bezig’.

In ontwikkeling
Momenteel werken wij bij TalentQuest aan de definitieve norming van de onderdelen van ons vitaliteitsprogramma. Het programma zal in het najaar van 2012 beschikbaar komen voor al onze klanten.